List do Rodziców

Drodzy Rodzice, zachęcamy Was, abyście wspierali samodzielność Waszych pociech.

Potrzeba samodzielności realizuje się poprzez podejmowanie różnych prób, zdobywanie doświadczenia i opanowanie nowych umiejętności. Dzieci, rosnąc, z każdym dniem stają się coraz bardziej niezależne. Jednak wiele zależy od usposobienia dzieci, gdyż każde jest inne, inaczej się rozwija i zupełnie czego innego oczekuje od najbliższych, ma inny charakter i potrzeby. Nie sposób jednak przecenić roli rodziców w procesie usamodzielniania się ich dzieci, gdyż zależnie od ich postępowania samodzielność dziecka można wspierać i rozwijać lub przeciwnie – tłumić. Zatem starajcie się pozwalać własnym dzieciom na przezwyciężanie własnych problemów. Dzięki temu u Waszych pociech zrodzi się zaufanie i szacunek do siebie oraz wiara we własne możliwości i znajomość własnych ograniczeń.

W każdy poniedziałek w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia muzyczno-ruchowe, w których uczestniczą zapisane dziewczynki z grupy „Muzyków”.

Prowadzone spotkania z dziećmi mają charakter zajęć umuzykalniających oraz stymulujących rozwój psychoruchowy.

Podstawowe cele zajęć to:

  • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  • ukazywanie celowości kształcenia estetyki ruchu, wyczucia rytmu, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
  • wspomaganie kompetencji społecznych – współpraca w grupie,
  • nabywanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji poprzez taniec,
  • poznanie podstawowych elementów tańców oraz zabaw ruchowych,
  • kształtowanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej,
  • rozwijanie muzykalności dzieci,
  • kształtowanie zainteresowań tańcem i muzyką.

Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez: śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych oraz słuchanie muzyki. Na spotkaniach stosowane są różnorodne metody i formy, między innymi system notacji muzycznej Chroma -notes, polegający na kodowaniu muzyki przez barwy, a konkretnie na przypisaniu poszczególnym dźwiękom- kolorów tęczy. Dzięki otrzymaniu dofinansowania, zostały zakupione instrumenty melodyczne tego wartościowego systemu, oraz różnorodne akcesoria taneczne, dając dzieciom możliwość na wspaniałą przygodę z muzyką i tańcem.

Kółko muzyczno – ruchowe prowadzi Pani Anita Gronek.

…………………………………………………………………………………………………………

 

List do Rodziców

Drodzy Rodzice, zachęcamy Was gorąco, abyście rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze Waszych pociech poprzez codzienne głośne czytanie dzieciom – wystarczy 20 minut dziennie.

Czytanie dzieciom na głos odgrywa znaczącą rolę w ich rozwoju społecznym, intelektualnym i psychicznym, wpływa na późniejsze umiejętności edukacyjne dziecka. Dzięki bajkom małe dziecko poznaje pełną gamę emocji, uczy się je rozpoznawać, nazywać i wyrażać w konstruktywny sposób.

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

     Zapraszamy na spotkanie z wychowawcami poszczególnych grup za pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams.

16 lutego 2021 roku   (wtorek)

od godziny 16:30 grupa Mali Odkrywcy i Muzycy

od godziny 17:00 grupa Sportowcy i Gwiazdeczki

17 lutego 2021 roku  (środa)

od godziny 16:30 grupa Wiewiórki

Serdecznie zapraszamy

Ogłoszenie

16 lutego 2021 roku w naszym przedszkolu będziemy gościć przedstawicieli Akademii Szkolno – Przedszkolnej LUPUS, którzy zorganizują w każdej grupie przedszkolnej darmowe warsztaty z wykorzystaniem robotów PHOTON.

Zrozumienie tajników interakcji człowiek – maszyna jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, aby lepiej zrozumieć otaczający Nas świat. Warsztaty z robotem Photon są idealnym sposobem, aby rozpocząć tą przygodę. Oprócz elementarnej wiedzy z zakresu programowania, dostarczą przedszkolakom również mnóstwo zabawy.

Po warsztatach odbędzie się profesjonalna sesja zdjęciowa, w której mogą wziąć udział wszystkie dzieci – zakup zdjęć dowolny. Zdjęcia niezakupione zostaną komisyjnie zniszczone.