Kreatywny angielski – zajęcia językowo-plastyczne

Spotkanie z językiem angielskim w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki języka na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Głównym celem zajęć językowo – plastycznych jest rozwijanie uzdolnień językowych oraz plastycznych dzieci.

Na zajęciach dodatkowych dzieci zdobywają wiedzę w zakresie języka angielskiego, kultury krajów anglojęzycznych oraz rozwijają uzdolnienia plastyczne i muzyczne. Tematyka zajęć oscyluje wokół najbliższego otoczenia dziecka. Podczas zajęć dzieci pracują w dodatkowych kartach pracy, w których wykonują ćwiczenia utrwalające poznany materiał leksykalny, rozwijają także sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania po śladzie w języku angielskim. Dodatkowo w formie plastycznej wykonują elementy charakterystyczne dla kultury brytyjskiej oraz uczą się gry na dzwonkach piosenek angielskich.

Na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego uczęszczają zapisane dzieci z grup Elfy oraz Pszczółki. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek.

Jednym z zaplanowanych działań w ramach zajęć dodatkowych będzie Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej zaplanowany na marzec. Wezmą w nim udział wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Nowy Żmigród.

 Prowadząca zajęcia : Katarzyna Turczyk

Zajęcia z języka angielskiego

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się trzy razy w tygodniu po pół godziny dla grup starszych oraz cztery razy w tygodniu po 15 minut dla grup młodszych. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez: osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego, reagowanie na proste polecenia i pytania, Dzieci: słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki, słuchają nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki), słuchają  tekstu czytanego, słuchają i oglądają programy edukacyjne, filmiki, bajki animowane w języku angielskim. Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez: powtarzanie za nauczycielem, nagraniem, konstruowanie prostych wypowiedzi, próba odgrywania scenek lub dialogu, recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki. Zajęcia wzbogacane są pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania. Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej w kartach pracy: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie. Pracujemy z pomocą kursu „Mimi’s Wheel”.  Każdy ze stopni kursu wprowadza inne słownictwo i wyrażenia. Słownictwo uczymy się za pomocą kart obrazkowych , maty Big Wheel oraz niezastąpionej pacynki – głównej bohaterki – Mimi uwielbianej przez dzieci. Dodatkowym atutem jest aplikacja do kursu , za pomocą której przedszkolaki słuchają piosenek, oglądają przygody Mimi i jej rodziny oraz wykonują różne ćwiczenia interaktywne doskonaląc przy tym technologię informacyjną. Nie zapominamy o zabawach ruchowych podczas zajęć , gdyż to dzięki nim dzieci zapamiętują najwięcej.

  

Dlaczego czytanie jest ważne?

Bajkowy świat fantazji jest idealnym miejscem dla dzieci, które świetnie czują się w krainie mówiących zwierząt, przedmiotów i wszelkich symboli.
A to dlatego, że 
w ich sposobie myślenia dominuje jeszcze animizm, który powoduje,
że przypisują przedmiotom nieożywionym cechy istot żywych. Dzięki bajkowym postaciom dzieci mogą zobaczyć świat z innej perspektywy, co może być pomocne choćby w przełamywaniu egocentryzmu (
ja, ja, ja, moje, moje, moje). Dzieci wspólnie
z bajkowymi bohaterami przeżywają ich przygody, troski, smutki i radości, dzięki czemu rozwijają wrażliwość i empatię. Ponadto w bajkach, normy i zasady są jasne, przystępnie przedstawione. Rodzic może sięgnąć po mądrą bajkę zamiast głowić się jak opowiedzieć dziecku o ideałach dobra, piękna, sprawiedliwości oraz kryteriach ocen ludzkich
zachowań. W bajkowym świecie wyraźnie zaznaczają się role społeczne,
co pomaga w ich przyswojeniu i daje wzorce do naśladowania. Dodatkowo książki rozbudowują słownictwo, wyobraźnię, poczucie piękna oraz przekazują tradycje (naszej lub innej) kultury. Są również źródłem radości, optymizmu i świetnej zabawy. Potencjał istniejący w książce można z powodzeniem wykorzystać, aby pomoc dziecku poradzić sobie w trudnej dla niego sytuacji (rozwód rodziców, problemy szkolne, odrzucenie przez rówieśników,
itd).
 

Czytanie w kółko tego samego.
Dzieci często chcą czytać tę samą książkę wielokrotnie. Możliwe, że nas dorosłych będzie to już nudzić, jednak dla dziecka to ważne, z jakiegoś powodu książka przypadła mu do gustu, więc pozwólmy mu ją ponownie “przeżyć”. Prośba o czytanie raz po raz tej samej opowieści jest informacją, że bajka trafiła, jest trawiona, ma znaczenie dla malucha. W takiej sytuacji nie zostawiajmy dziecka samego z przemyśleniami, zachęcajmy do rozmowy. Im młodsze dzieci, tym trudniej im ogarnąć całość. Rozmowa bardzo pomaga. Nawet zwykle opowiadanie własnymi słowami.  Dlatego czasem warto „zapomnieć”, co się przydarzyło Pippi czy Karolkowi. Żeby usłyszeć, jak daną treść widzi dziecko. 

Dziecko nie chce słuchać – woli oglądać obrazki.
Co w sytuacji, gdy dziecko nie chce słuchać czytanej książeczki, nie potrafi się na niej skupić, niecierpliwi się, przewraca stronę lub chce tylko oglądać zawarte w niej obrazki.
Nic na siłę. Nie chodzi tu jednak o całkowite zrezygnowanie z czytania, trzeba być cierpliwym i ciągle próbować – być może treść jest dla dziecka niezrozumiała, może warto wybrać łatwiejszą, krótszą historyjkę lub rymowankę. Książeczki należy dobierać do wieku, możliwości, ale i zainteresowań dziecka – wtedy będzie czerpało z tego przyjemność. Jeśli jednak nadal nie chce słuchać, a woli oglądać obrazki to nic złego, to też będzie wartościowe, o ile będziemy z dzieckiem rozmawiać o tym co widzi na obrazku, co robią bohaterowie tej książeczki, a być może z czasem będzie chciało dowiedzieć się co faktycznie im się przydarzyło i wysłucha historii.  

 Im częściej czytamy, tym przychodzi to łatwiej. 
Jeśli dziecko będzie przyzwyczajone do codziennego czytania, będzie się go domagało – niezależnie od miejscowości, w której nocuje i strefy czasowej, w której aktualnie przebywa. Będzie tego potrzebowało. Będzie to jego rytuał, np. przed snem, a jak wiemy dzieci potrzebują rytuałów, dzięki nim budują poczucie bezpieczeństwa. 

Drodzy Rodzice zachęcamy Was gorąco, abyście rozbudzali
podtrzymywali zainteresowania czytelnicze waszych pociech poprzez
codzienne 
głośne czytanie dzieciom – wystarczy 20 minut dziennie.

Szanowni Rodzice !!!

     Nasze przedszkole zostało zgłoszone do wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Udało nam się pozyskać środki finansowe na zaopatrzenie naszej przedszkolnej biblioteczki w nowe piękne pozycje książkowe.

   Realizując ten program będziemy w dalszym ciągu podtrzymywać i rozwijać zainteresowania czytelnicze Waszych pociech poprzez odpowiedni dobór literatury, organizowanie spotkań z książką czytana przez zaproszonych gości jak i Rodziców. W celu uatrakcyjnienia dzieciom spotkań ze słowem czytanym zostanie zorganizowany spektakl, w którym aktorami będą pracownicy przedszkola. Przedszkolaki podczas zajęć relaksacyjnych będą słuchały literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela. Po wysłuchaniu utworu będą zachęcane do wyrażania swoich uczuć, emocji i spostrzeżeń ustnie lub za pomocą pracy plastycznej. Będzie to niezwykłe doświadczenie także dla nas nauczycieli “zobaczyć dziecięca wyobraźnie wychowanków poprzez ich twórczość plastyczną. Prace przedszkolaków będą prezentowane na stronie internetowej placówki oraz w „galerii przedszkolnej” w szatni dziecięcej gdzie będziecie mogli podziwiać je również Wy Rodzice. Przedszkolaki wezmą również udział w wycieczce do miejsca użyteczności publicznej , jakim jest biblioteka, poznają specyfikę tego miejsca oraz jego przeznaczenie. Przedszkolaki będą, także miały możliwość na ile pozwolą obowiązujące obostrzenia pandemii spotkania z aktorami oraz przedstawieniami teatralnymi.

   XXI wiek, w którym przyszło nam żyć, to czas daleko rozwiniętej nauki                  i techniki, czas komputerów i rzeczywistości wirtualnej. Coraz częstszą formą spędzania wolnego czasu przez dziecko jest walka z poruszającymi się zmiennie po ekranie komputera wojownikami. Z całą pewnością komputer jest częścią naszej rzeczywistości i nie da się uniknąć kontaktu dziecka z nim. Jednak pamiętajcie drodzy Rodzice :

“Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” Wisława Szymborska

 

 Koordynatorzy projektu:

Karolina Kowalska i Sylwia Cichoń

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w przedszkolu odbywać się będą zajęcia dodatkowe dla naszych przedszkolaków tj.

 

Zajęcia plastyczne – czwartek (co drugi tydzień) o godzinie

 14:15 – 15:00, prowadzący: Anna Buczyńska.

Gry i zabawy logiczne – poniedziałek (co drugi tydzień) o godzinie 12:15 – 12:45, prowadzący: Sylwia Cichoń.

Zajęcia muzyczno – ruchowe poniedziałek (co drugi tydzień) o godzinie 13:00 – 13:30, prowadząca Anita Gronek.

Kuchcikowo – poniedziałek (raz w miesiącu) o godzinie

13:00 – 13:45, prowadząca: Bożena Ryglewicz.

Kreatywny angielski – wtorek ( raz w tygodniu) o godzinie

 7:30 – 8:00, prowadząca: Katarzyna Turczyk.

Ekoplastyka – poniedziałek (co drugi tydzień) o godzinie

13:00 – 13:30  prowadząca: Elżbieta Książkiewicz.

Zabawy sensoryczne – czwartek ( co drugi tydzień) o godzinie

13:00 – 13:30, prowadząca: Angelika Wygnał.

 

Zajęcia z języka angielskiego:

Grupa Kropelki

Wtorek 11:15 – 11:30

Środa 10:30 – 10:45

Czwartek 10:15 – 10:30

Piątek 10:15 – 10 :30

 

Grupa Misie

Poniedziałek 10:00 – 10:15

Wtorek 10:00 – 10:15

Środa 12:15 – 12:30

Piątek 10:00 – 10:15

 

Grupa Kwiatuszki

Środa 11:15 – 11:30

Czwartek 11:00 – 11:15

Piątek 11:00 – 11:30

 

Grupa Nutki

Wtorek 8:00 – 8:30

Środa 10:00 – 10.30

Czwartek 9:45 – 10:15

 

Grupa Elfy

Wtorek 10:45 – 11:15

Czwartek 10:30 – 11:00

Piątek 10:30 – 11:00

 

Grupa Pszczółki

Wtorek 10:15 – 10:45

Środa 10:45 – 11:15

Czwartek 8:00 – 8:30

 

 

Zajęcia z religii:

Grupa Nutki

Poniedziałek 13:00 – 13:30

Czwartek 13:00 – 13:30

 

Grupa Elfy

Poniedziałek 12:30 – 13:00

Czwartek 13:30 – 14:00

 

Grupa Pszczółki

Poniedziałek 13:30 – 14:00

Wtorek 8:00 – 8:30

Głośne czytanie jest proste i dzieci je uwielbiają!

W dobie ciągłego rozwoju masmediów (telewizja, prasa, Internet) książka wydaje się czymś bardzo nieatrakcyjnym. Trzeba się trochę natrudzić, aby po nią sięgnąć (biblioteki, księgarnie), zajmuje czas (trzeba trochę poszukać, by znaleźć potrzebne informacje), jest nieciekawa wizualnie (więcej ma tekstu niż obrazków-zazwyczaj). Jednak trzeba zdać sobie sprawę z tego, że głośne czytanie jest proste i dzieci je uwielbiają! Nie potrzeba specjalnych nakładów finansowych, by czytać dzieciom. Nie trzeba także mieć żadnych tytułów naukowych, by czytać dzieciom.

Bliski kontakt rodzica z dzieckiem w czasie spędzenia tych paru minut przy czytaniu jest bezcenny. Dziecko czuje się kochane, bezpieczne, pożytecznie spędza czas z mamą, tatą i co najważniejsze – czuje się ważne. Trzymane jest w ramionach, siedzi na kolanach, czy na dywanie z rodzicem, który całą swoją uwagę skupia właśnie na nim. Wysila się, stymuluje odpowiednio głos, robi dziwne miny, by było zadowolone. To tez jest bardzo ważny element bliskiego kontaktu z dzieckiem.
Korzyści płynące z głośnego czytania dzieciom książkę są wielkie. Trzeba zaznaczyć, że zalety przemawiające za głośnym czytaniem są dużo bardziej znaczące i procentują na wiele lat niż oglądnie telewizji czy granie na komputerze, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

Zalety głośnego czytania:

– Stymuluje rozwój mózgu,
– Wzbogaca słownictwo,
– Dziecko podejmuje wypowiedzi wielozdaniowe,
– Rozwija język i wyobraźnię,
– Uczy myślenia,
– Pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie,
– Przynosi ogromną wiedzę ogólną i wzbogaca słownictwo,
– Buduje i umacnia więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
– Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
– Rozwija wrażliwość i empatię,
– Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,
– Pomaga w wychowaniu dziecka,
– Uczy wartości moralnych,
– Wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne,
– Uczy nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów,
– Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu i pisaniu
– Głośne czytanie dziecku od najmłodszych lat ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w edukacji szkolnej, (dzieciom, którym czyta się głośno już od najmłodszych lat, łatwiej przychodzi nauka, także w szkole),
– Rozbudza zainteresowania,
– Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa,
– Dziecko czuje się ważne, kochane i coraz bardziej kompetentne,
– Chroni przed uzależnieniem od telewizji i absorbowaniem z niej antywartości,
– Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.

WychowaniePrzedszkolne.pl

 

Sztuka pocieszania

Dodawanie dzieciom otuchy jest tak samo podstawowym elementem rodzicielstwa jak zapewnianie jedzenia; dziecko potrzebuje obu tych rzeczy do prawidłowego rozwoju. Pocieszanie jest sprawą naturalną, instynktowną- szybkie przytulenie, otarcie łez zwykle wystarcza, żeby maluch, który się właśnie potknął, podreptał szczęśliwy dalej.

Ale czasem „podmuchać” nie wystarczy. Potrzeba więcej wysiłku i czasu, żeby pocieszyć dziecko, zwłaszcza gdy rośnie i jego natura staje się bardziej złożona.

  • Musisz zdawać sobie sprawę ze swojej siły. W oczach kilkulatka jesteś wszechmocny – Twój kochający dotyk i uspokajające słowa mają ogromną moc. Kiedy otoczysz malca swoimi ramionami i wypowiesz magiczne słowa ”wszystko będzie w porządku”, dziecko na pewno poczuje się lepiej. Pocieszenie, które możesz zaoferować swojemu dziecku, jest najlepszym lekarstwem na ból fizyczny i psychiczny.
  • Bądź spokojną wyspą na wzburzonym oceanie…Jeśli na codzienne potknięcia zareagujesz spokojnym „Bach. Nic się nie stało”, dziecko też uzna, że nic się nie stało. Nic tak nie przeraża dziecka jak wystraszeni rodzice, nic tak nie niepokoi jak zdenerwowani rodzice. Chociaż więc nieraz dotkliwie odczuwasz ból swojego dziecka, nie okazuj tego zbyt mocno.
  • ….ale nie udawaj, że nie widzisz sztormu. Chociaż nie należy się rozklejać nad każdym draśnięciem, nie wolno też zupełnie ignorować bólu dziecka, zwłaszcza jeśli jest to ból natury emocjonalnej. Wszystkim nam potrzebna jest świadomość, że jest ktoś kogo interesują nasze uczucia. Jeśli wszystkie problemy zbywasz słowami „ Nic się nie stało. Wszystko jest w najlepszym porządku”, to znaczy, że nie dbasz o jego uczucia.
  • Bezwarunkowo pocieszaj. Nawet jeśli zachowanie dziecka było nieznośne, w razie skaleczenia trzeba je koniecznie pocieszyć. Pociesz je nawet jeśli właśnie spadło z krzesła, na które zabroniłaś mu przed chwilą wchodzić.
  • Wysłuchaj i pozwól się wypłakać. Rana duchowa często wymaga tyle samo pocieszenia co rana zadana ciału. Zachęć dziecko, by z Tobą porozmawiało o tym co się stało („Wyglądasz na zmartwioną, czy coś się stało?”).
  • Wysłuchaj, ale powstrzymaj się od kazań. Zranione fizycznie lub emocjonalnie dziecko potrzebuje, żeby go wysłuchać, dostrzec stan ducha, pocieszyć i okazać zrozumienie. Jednak na pewno nie potrzebuje wykładów, krytyki i słów w rodzaju: :”A nie mówiłam”. Strzeż się jednak przed okazywaniem zbyt wielkiej sympatii – przesadzając możesz wychować niesamodzielnego mazgaja, który uwielbia się umartwiać.
  • Nie przypisuj nikomu winy. Oskarżycielski ton (”Gdybyś nie zostawił tego samochodziku na środku podłogi, nie wywróciłbyś się”) nie pocieszy i niczego nie nauczy. Lepiej powiedzieć „Zastanówmy się dlaczego się przewróciłeś”. Jeśli dziecko odpowie „Przewróciłem się o samochodzik”, możesz powiedzieć „A co trzeba zrobić, aby to się więcej nie stało?”
  • Nie przesadzaj. Jeśli Twoje dziecko wyrzuciło ciężarówkę przez okno, a ona się roztrzaskała, powiedz: „Tak mi przykro, że Twoja ciężarówka się roztrzaskała”. Nie pędź jednak do sklepu, żeby natychmiast kupić mu nową. Jeśli nie pozwolisz swojemu dziecku uczyć się na błędach, to będzie je stale powtarzać.

MAMO, TATO!

To już – jestem PRZEDSZKOLAKIEM

Wystarczy, że wejdę przez drzwi sali przedszkolnej, a zacznie się dla mnie niesamowita przygoda! Oczywiście, mogę napotkać trudności, ale przecież nie jeden rycerz w bajce spotkał smoka i doskonale dał sobie radę! Na szczęście tutaj nie ma smoków. Jest tylko uśmiechnięta Pani, która jest bardzo miła, a do tego proponuje mi tyle fajnych rzeczy! Mamo, Tato, czy wiecie ile tutaj jest super zabawek?! No i dzieci, duuużo innych dzieci! Przecież w takim miejscu nie mogę się nudzić:) Mamo, nie płacz pod drzwiami i nie nasłuchuj czy ja płaczę – może mi się to zdarzyć, ale to tylko dlatego, że to wszystko jest takie nowe i nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić. Mówiłem Ci już o uśmiechniętej Pani, które we wszystkim mi pomoże. Czas założyć mi wygodne ubranie i dać buziaka, mocno przytulić i powiedzieć jak bardzo mnie kochasz. Oczywiście, że będę tęsknić tak samo jak Ty! Może się zdarzyć, że nie będę chciał wejść ani nawet puścić Twojej ręki, ale powiedz mi wtedy, kiedy wrócisz (to pomoże mi spokojniej czekać na Twój powrót). Niepewność wkrótce zmieni się w ogromną radość, drobny smutek w mój wspaniały rozwój. Jeszcze trochę, a przyniosę Ci pierwszą laurkę, zobaczysz moją pierwszą rolę teatralną i usłyszysz, jak bardzo ważne jest dla mnie moje przedszkole, które od dziś staje się moim kolejnym miejscem na ziemi – bezpiecznym miejscem, pełnym uśmiechu, wiedzy i dobrej zabawy! Odwaga (moja i Twoja) przyjdzie z czasem, a moja przygoda zaczyna się już teraz!