Ogłoszenie

Szanowni Rodzice, prosimy o złożenie ,,Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie w roku szkolnym 2021/2022″.

 Deklarację można pobrać u wychowawcy lub w zakładce REKRUTACJA i wypełnioną dostarczyć do 19.02.2021 roku.

Rodzice, których dziecko nie będzie kontynuowało edukacji w naszym przedszkolu proszeni są o poinformowanie o tym fakcie dyrektora placówki lub wychowawcę.