W każdy poniedziałek w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia muzyczno-ruchowe, w których uczestniczą zapisane dziewczynki z grupy „Muzyków”.

Prowadzone spotkania z dziećmi mają charakter zajęć umuzykalniających oraz stymulujących rozwój psychoruchowy.

Podstawowe cele zajęć to:

  • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  • ukazywanie celowości kształcenia estetyki ruchu, wyczucia rytmu, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
  • wspomaganie kompetencji społecznych – współpraca w grupie,
  • nabywanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji poprzez taniec,
  • poznanie podstawowych elementów tańców oraz zabaw ruchowych,
  • kształtowanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej,
  • rozwijanie muzykalności dzieci,
  • kształtowanie zainteresowań tańcem i muzyką.

Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez: śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych oraz słuchanie muzyki. Na spotkaniach stosowane są różnorodne metody i formy, między innymi system notacji muzycznej Chroma -notes, polegający na kodowaniu muzyki przez barwy, a konkretnie na przypisaniu poszczególnym dźwiękom- kolorów tęczy. Dzięki otrzymaniu dofinansowania, zostały zakupione instrumenty melodyczne tego wartościowego systemu, oraz różnorodne akcesoria taneczne, dając dzieciom możliwość na wspaniałą przygodę z muzyką i tańcem.

Kółko muzyczno – ruchowe prowadzi Pani Anita Gronek.

…………………………………………………………………………………………………………