Ogłoszenie

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie będzie zamknięte. W tym czasie zostanie zorganizowane nauczanie zdalne. O szczegółach kształcenia na odległość zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego przez wychowawców poszczególnych grup.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie