Ogłoszenie

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła kwalifikację dzieci na rok szkolny 2021/2022. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdują się na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA oraz zostały wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie.

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola prosimy pobrać ze strony internetowej i wypełnione złożyć w terminie od 31 marca do 7 kwietnia w budynku placówki lub w ,,biurze podawczym” w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród.