Gry i zabawy logiczne to jedna z ulubionych form pracy dzieci, trudno się temu dziwić, bo przecież zabawa jest najczęściej podejmowaną formą aktywności od wczesnego dzieciństwa. Gry i zabawy nie tylko czynią zajęcia atrakcyjne, ale również wpływają na zwiększenie u podopiecznych wysiłku intelektualnego. Dostarczają dziecku wiele wrażeń i radości.

Kółko zainteresowań odbywa się w grupie Wiewiórek co drugi czwartek od godziny 13:00 do 13:30.

Celem zajęć jest doskonalenie sprawności manualnej i rozwój twórczego oraz logicznego myślenia dzieci poprzez zabawę; pracę indywidualną i zespołową stosując zasadę: „Zacznij zanim skończysz”. Prowadzenie takich zajęć pozwala na rozbudzenie wśród dzieci optymizmu, radości i motywacji do kolejnych działań.

Prowadząca zajęcia: Sylwia Cichoń