Społeczność Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie aktywnie i z wielkim zapałem angażuje się w działania charytatywne o charakterze proekologicznym i prospołecznym, które uczą nas empatii, wrażliwości, a także pomagają dostrzegać, że czasami jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, lecz niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Tym bardziej jesteśmy dumni z powierzenia nam sprawowania opieki przez Gminę Nowy Żmigród nad zbieraniem plastikowych nakrętek do pojemnika w kształcie serca, który znajduje się na skwerze przy placu Kościuszki w Nowym Żmigrodzie. Informujemy, że nawiązaliśmy  współpracę z Fundacją ,,Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci”, która będzie odbierać zgromadzone nakrętki. Dziękujemy za zaangażowanie i prosimy o dalsze wspieranie akcji.

  

Warto pomagać!