,,Polska to taka kraina, która w sercu się zaczyna”

Uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych warto pielęgnować od najmłodszych lat, dlatego też 30 kwietnia wszystkie dzieci z naszego przedszkola uczciły Dzień Flagi.

W tym dniu wszystkie przedszkolaki podczas zajęć poznawały symbole narodowe, śpiewały piosenki o treściach patriotycznych oraz uczyły się szacunku dla tradycji i wartości narodowych. Uroczystość zakończyła się pochodem z chorągiewkami ulicami Nowego Żmigrodu. Dzieci z grupy Muzycy wzięły udział w wystawie  “Polskie symbole narodowe” – na żmigrodzkim rynku.

  Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą okazją do przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.