Zajęcia kółka origami odbywają się co dwa tygodnie w wymiarze 0,5 godziny, w których uczestniczą dzieci 4-5 letnie z grupy MUZYKÓW . Zajęcia te stwarzają warunki do kształtowania zdolności manualnych, pobudzają kreatywność wrażliwość na otaczający świat, rozwijają fantazję oraz umożliwiają samodzielność tworzenia.  Stosowanie sztuki origami, a w szczególności orgiami płaskiego z koła, pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, rozwija inicjatywę dziecka, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny. Origami doskonali prawidłowe i dokładne wykonywanie czynności, wdraża do ładu i porządku, współpracy i wzajemnej pomocy, rozwija wytrwałość i cierpliwość. Podczas składania dziecko uruchamia zmysły wzroku, słuchu i dotyku. Ręce dzieci stają się coraz bardziej wrażliwe i sprawne. W trakcie składania dzieci podejmują wysiłek, charakteryzujący się dużą koncentracją uwagi (poszczególne czynności muszą być wykonane w ściśle określonej kolejności), zapamiętują kolory, kształty, sposoby zgięć – łatwiejsze i trudniejsze, same odkrywają nowe kombinacje.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach origami, ponieważ sprawiają im wiele radości i dają satysfakcję z wykonanej pracy. Odkrywają przyjemność tworzenia jak również cieszą się uzyskanym efektem pracy.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Pietruś