„Let’s sing”

W piątek 11 czerwca 2021 roku w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie odbył się Międzygrupowy Przegląd Piosenki Angielskiej „Let’s sing”.

 W przeglądzie wzięły udział przedszkolaki z wszystkich grup przedszkolnych.

Celem przeglądu było kształcenie wymowy oraz wzbogacanie zainteresowania nauką języka angielskiego, propagowanie śpiewu jako formy wyrażania siebie oraz rozwijanie słownictwa. Uczestnicy prezentowali wybrane przez grupę piosenki, których uczyli się podczas zajęć z języka angielskiego. Wszyscy wspierali się wzajemnie brawami i życzliwymi uśmiechami.
Jury oceniało stronę muzyczno-wokalną, poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny i stosunek do języka angielskiego.

Wszystkie dzieci wykazały się ogromną odwagą  i kreatywnością w wykonaniu swoich utworów. Jury nagrodziło grupy następująco:

I miejsce :Sportowcy oraz Mali Odkrywcy

II miejsce:  Muzycy oraz Wiewiórki

III miejsce : Gwiazdeczki


Mamy nadzieję, że inicjatywa, jaką jest Międzygrupowy Przegląd Piosenki Angielskiej „Let’s sing” wpisze się na stałe w kalendarz uroczystości naszego przedszkola.

     Katarzyna Turczyk – organizator