DZIEŃ GODNOŚCI

Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie zostało nominowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie do  #challengedziengodnosci, organizowanym przez PSONI Koło w Jarosławiu.
Przedszkolaki jak zwykle nie zawiodły i stanęły na wysokości zadania! 
𝐂𝐄𝐋𝐄𝐌 akcji PSONI Koło w Jarosławiu, który rozpoczął to wyzwanie, jest zwrócenie uwagi na prawa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego oraz propagowanie wiedzy
o Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
POMAGAMY BO WARTO!