Informacja w sprawie dyżuru wakacyjnego

W związku z planowanymi pracami remontowymi w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym dyżur wakacyjny dla dzieci w miesiącu lipcu realizowany będzie w Filialnej Szkole Podstawowej w Starym Żmigrodzie.

Warunki skorzystania z dyżuru:

1.Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie korzystają  w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

Wymagane oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców. (pobierz)

2.Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 30 czerwca 2021 roku. (pobierz)

3.Podczas dyżuru wakacyjnego przedszkole zapewnia jeden główny posiłek (obiad) natomiast rodzice zobowiązani są do przygotowania dziecku śniadania oraz podwieczorku we własnym zakresie.

4.Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurującej placówki.

5.Dyżur będzie odbywał się w godzinach od 7:00 do 15:00 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce w czasie pandemii.