„Eko-zabawka”

Konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i rodziców

CELE KONKURSU:

  • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów, poszerzenie świadomości ekologicznej
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych dzieci,
  • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
  • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie- Katarzyna Turczyk

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup przedszkolnych.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych.

    

Prace należy dostarczyć do wychowawców grup do 26. 11. 2021 r.