GÓRA GROSZA

W dniach od 10  stycznia 2022r.  do  30 marca 2022r. odbyła się w naszym przedszkolu wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem (jak co roku) jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. 

Rodzice wraz z dziećmi z naszego przedszkola nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim dzieciom  w całej Polsce, które nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Towarzystwo to udziela bowiem wsparcia dzieciom   z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy. Ogólnie zebrano  1001,85 zł.   

Zebrane środki zostały następnie przesłane na adres wskazany przez organizatora. 

Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym przedszkolakom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci  w trudnej sytuacji życiowej. 

Dziękujemy wszystkim  osobom zaangażowanym w akcję „Góra Grosza”