REKRUTACJA

SZANOWNI RODZICE

Listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego
w Nowym Żmigrodzie w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 zostały wywieszone w widocznym miejscu przy wejściu do przedszkola.

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 o potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie (w formie oświadczenia dostępnego w placówce oraz na stronie internetowej) w dniach od 3 do 10 lutego 2023r.