Góra Grosza

Przedszkolne Koło Wolontariatu funkcjonujące w naszym przedszkolu po raz kolejny włączyło się w akcję Góra Grosza organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane przez dzieci pieniążki zostały przeliczone i przesłane do organizatora. A dziś – tj. 01.03.2023 nastąpiło podsumowanie akcji w naszym przedszkolu. Pani Dyrektor wraz z opiekunem Koła Wolontariatu – Panią Anną Buczyńską wręczyły wszystkim grupom pamiątkowe dyplomy. Największą sumę grosików zebrała grupa „Jeżyki” zdobywając tym samym I miejsce wśród przedszkolaków. Następne miejsca zajmowały kolejno „Kotki”, „Tygryski”, „Smerfy”, „Motylki” i „Słoneczka”.

Towarzystwo Nasz Dom od wielu lat wspiera dzieci i młodzież w trudnej sytuacji rodzinnej. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci – w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym i ich rodzin. TND prowadzi również specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz ośrodki wsparcia psychologicznego PORT. Finansuje m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną, rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe).

Wszystkim dorzucającym choć grosz do tej pięknej inicjatywy serdecznie dziękujemy.