OGŁOSZENIE

W dniach 4 luty do 28 luty 2019 prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne dla dzieci uczęszczających już do przedszkola.
Rodzice dzieci proszeni są o pobranie kart kontynuacji edukacji przedszkolnej              (u wychowawców grup) w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie                          i dostarczenie ich do dnia 28 lutego.

 Rekrutacja dzieci nowych na rok 2019/2020                                                     rozpoczyna się od dnia 1 marca do 29 marca.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Krystyna Buratyn