Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do przedszkola. Wniosek o przyjęcie dziecka po przedszkola można pobrać w przedszkolu, na stronie internetowej w zakładce dokumenty lub tutaj. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola proszeni są o wypełnienie wniosku i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w terminach wskazanych w harmonogramie rekrutacji w przedszkolu tj. nie później niż do 29 marca 2019 r.

Dokumenty