Góra Grosza

Najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Akcja jest również działaniem edukacyjnym – ukazującym najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Nasze przedszkolaki nigdy nie zawiodły, każdy przynosi tyle, ile może, ponieważ już wiedzą, że jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.