Konkurs

„RODZINNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

REGULAMIN KONKURSU

Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego dzieci naszej placówki oraz  ich rodziców.

Temat konkursu:                                                                                                    „Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy”- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie i naszym przedszkolu.

Organizator konkursu:                                                                                  Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie – Anita Gronek

Cele konkursu:

 • Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
 • Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji.
 • Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie.
 • Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.
 • Doskonalenie umiejętności twórczych.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
 • Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
 • Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

Uczestnicy konkursu:                                                                                           Konkurs skierowany jest do dzieci 5 i 6 letnich  i ich rodzin.

Jury                                                                                                                            Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. Decyzja jury  jest ostateczna i nieodwołalna. Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:

 1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
 2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
 3. Wkład pracy.
 4. Estetyka pracy.
 5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Warunki uczestnictwa:                                                                                     Wykonany stroik należy dostarczyć w wyznaczonym terminie od                                10.12.2019 16.12.2019r. do wychowawców grup.

 • Wyniki konkursu ogłoszone będą 18.12.2018r.
 • Każde dziecko może dostarczyć jeden stroik.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:Czytelnie wypełniona metryczka dołączona do stroika, zawierająca: imię i nazwisko autora pracy, nazwę grupy.

Technika wykonania stroika:                                                                                   Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar stroika są dowolne.

Uwagi końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, stroiki będziemy mogli podziwiać w holu przedszkola do 18 grudnia 2019 r.
 • Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
 • Stroiki przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom, zostaną wykorzystane do dekoracji przedszkola i stołu Wigilijnego.

  Zapraszam do udziału w konkursie.