,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”

Realizacja ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień, którego głównym celem jest wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka.
Cele szczegółowe projektu:
– nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,
– zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,
– utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,
– podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy,
– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
– tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
– kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,
– poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem,
– poznanie ciekawych i ważnych zawodów.