OGŁOSZENIE

Prosimy o wypełnienie potwierdzenia przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola, a następnie o przesłanie w formie skanu na adres e- mailowy przedszkola – przedszkolenz@interia.pl lub o złożenie w Biurze Obsługi Klienta na parterze w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród do 8 kwietnia 2020 r.

Pismo do pobrania na stronie przedszkola w zakładce – dokumenty.