Ogłoszenie

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola oraz lista dzieci kontynuujących edukację w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w zakładce Rekrutacja.