Ogłoszenie

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia br., po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym, z dniem 6 maja 2020 r. zostaje wznowione funkcjonowanie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący ogranicza liczebność grupy przedszkolnej poprzez wprowadzenie limitu dzieci przebywających na terenie przedszkola. 

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Opieka nad dziećmi odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących przepisów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, jednak w przypadku zarażenia dziecka COVID-19, wobec przedszkola nie będą podejmowane żadne konsekwencje, gdyż oddanie dziecka pod opiekę przedszkola jest decyzją rodzica i to on bierze za nie odpowiedzialność.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki do poniedziałku (tj.04.05.2020 r.) do godziny 14:00 oraz wypełnić deklarację i zgodę na dokonanie pomiaru temperatury dziecku – do pobrania w zakładce Dokumenty.