Próbna ewakuacja w przedszkolu

18 września w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z placówki.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komedą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, natomiast przebieg ćwiczeń nadzorował dyrektor wraz z przedstawicielem straży. Uczestnicy wydarzenia na sygnał syreny alarmowej opuścili budynek wyznaczonym wyjściem ewakuacyjnym. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

Celem akcji było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności właściwych zachowań podczas zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji w sytuacji, w której należy bez paniki opuścić miejsce zabawy i pracy.