Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń w Polsce z powodu nasilenia się COVID -19 zmienia się sposób przyprowadzania i odbierania dzieci z grupy 3-latków.

Rodzic nie wchodzi wraz z dzieckiem do przedszkola. Sygnalizuje dzwonkiem swoje przybycie do placówki, a dziecko przyjmowane jest przed wejściem do budynku przez pracownika przedszkola. Pracownik pomaga dziecku w szatni, a następnie odprowadza do sali, w której oczekuje na niego nauczyciel.

Zamiar odbioru dziecka z przedszkola także jest sygnalizowany dzwonkiem. Dziecko jest odprowadzane do Rodzica lub innego, pełnoletniego domownika lub osoby upoważnionej.

Podczas oczekiwania na wprowadzenie/ wyprowadzenie dziecka do/z przedszkola Rodzice/osoby upoważnione zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 metra.

Prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad sanitarno – epidemiologicznych – obowiązek zakrywania ust i nosa.