Dokumenty

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego (pobierz).

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (wyświetl / pobierz).