Dokumenty

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego (pobierz). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (wyświetl / pobierz).