O nas

Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie mieści się przy ulicy Mickiewicza 6.

Uczęszczają tutaj dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu gminy i nie tylko. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw oraz duże podwórko z nowym placem zabaw. Jest to doskonałe miejsce do zabaw na świeżym powietrzu oraz prowadzenia doświadczeń i obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

W pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola stosowane są w większości metody aktywizujące i eksperymentalne sprzyjające odkrywaniu świata i korzystania z jego dobrodziejstw. Panuje w nim atmosfera życzliwości, otwartości i zaufania. Jest miejscem dobrej i twórczej zabawy.

Dzieciom proponujemy szeroki wachlarz zabaw i zajęć rozwijających aktywność twórczą: przedstawienia teatralne, ciekawe wycieczki, spotkania z ludźmi wykonującymi różne zawody, udział w konkursach plastyczno – technicznych, przyrodniczo – matematycznych oraz bogaty kalendarz imprez przedszkolnych min. pasowanie na starszaka, andrzejki, mikołaj, wigilia, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Piknik Rodzinny oraz wiele innych.

Oferujemy także zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne.

Przedszkolaki korzystają także z trzech posiłków. Są to:

  • o godzinie 8:45 śniadanie
  • o godzinie 11:30 obiad
  • o godzinie 14:00 podwieczorek

Po obiedzie dzieci najmłodsze korzystają ze siesty poobiedniej z możliwością snu.

Nauczyciele pracujący w przedszkolu to wykwalifikowana kadra pedagogiczna dbająca, aby pobyt dzieci w placówce był miły, beztroski i niezapomnianym okresem w ich życiu. W trosce o to nauczyciele ciągle pogłębiają swoja wiedzę i umiejętności poprzez czynne uczestnictwo w kursach i warsztatach doskonalących.

Nad jakością pracy zespołu pedagogicznego i administracyjno – gospodarczego czuwa dyrektor przedszkola – Pani mgr Dorota Marchewka, która stymuluje pracowników do podejmowania coraz to innych, nowych, twórczych, innowacyjnych i atrakcyjnych dla przedszkolaków metod i sposobów wyzwalania aktywności werbalnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej.

Wszyscy pracownicy przedszkola to ludzie, którzy kochają dzieci i potrafią nawiązać z przedszkolakami bliski, serdeczny, oparty na wzajemnym zaufaniu kontakt, a swoją pracę traktują jak powołanie, którym jest możliwość bycia uczestnikiem procesu twórczego rozwoju osobowości naszych wychowanków.