Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.15 – 8.35 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.35 – 8.45 Czynności porządkowo-gospodarcze. Czynności samoobsługowe.
8.45 – 9.10 Śniadanie.
9.10 – 9.15 Odpoczynek, czynności samoobsługowe.
9.15 – 9.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9.45 – 11.15 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze i dowolne w sali. Zabawy z językiem angielskim.
11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowo-gospodarcze.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.15 Odpoczynek relaksacyjny (4,5,6 latki).
12.00 –14.00 Leżakowanie – 3 latki.
12.15 – 13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie piosenek o tematyce przedszkolnej. Zajęcia indywidualne. Zabawy z językiem angielskim. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
13.45 – 14.00 Czynności samoobsługowo-gospodarcze.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.15 – 16.30 Zajęcia relaksacyjne – słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Zabawy z inicjatywy dzieci.