Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia na rok szkolny 2023/2024

Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie

6.30-8.15- Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych.

8.15-8.40 Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.  Ćwiczenia poranne./ Zabawa ruchowa.

8.40- 8.45 – Czynności porządkowo – gospodarcze . Czynności samoobsługowe.

8.45- 9.10- Śniadanie

9.10-9.20 – Odpoczynek, czynności samoobsługowe.

9.20 – 10.20.– Zajęcie kierowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

10.20-11.30 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy dydaktyczne , zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-ruchowe, zabawy twórcze i dowolne w sali.

11.30-11.45- Czynności porządkowo – gospodarcze . Czynności samoobsługowe.

11.45-12.15- Obiad.

12.15- 13-45- Leżakowanie ( 3 latki)

12.15-12.25- Odpoczynek relaksacyjny, muzyka relaksacyjna.

12.25- 13.45- Zabawy dydaktyczne, zajęcia z języka angielskiego, czytanie bajek, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Zajęcia indywidualne. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

13.45- 14.00- Czynności porządkowo – gospodarcze . Czynności samoobsługowe.

14.00- 14.15- Podwieczorek.

14.15- 16.30 – Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci w salach i w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.