Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.50 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.50 – 9.00 Czynności porządkowo-gospodarcze. Czynności samoobsługowe.
9.00 – 9.25 Śniadanie.
9.25 – 9.30 Odpoczynek, czynności samoobsługowe.
9.30 – 10.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
10.20 – 11.20 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze i dowolne w sali.
11.20 – 11.30 Czynności samoobsługowo-gospodarcze.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.15 Odpoczynek relaksacyjny (4,5,6 latki).
12.00 –14.00 Leżakowanie – 3 latki.
12.15 – 13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie piosenek o tematyce przedszkolnej. Zajęcia indywidualne. Zabawy z językiem angielskim. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
13.45 – 14.00 Czynności samoobsługowo-gospodarcze.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.15 – 16.30 Zajęcia relaksacyjne – słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Zabawy z inicjatywy dzieci.