Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie na rok szkolny 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do przedszkola. Wniosek o przyjęcie dziecka po przedszkola można pobrać w przedszkolu lub na stronie internetowej. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola proszeni są o wypełnienie wniosku i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w terminach wskazanych w harmonogramie rekrutacji w przedszkolu tj. nie później niż do 30 marca 2018 r.

Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego warto się do tego przygotować.

W związku z tym w ramach realizacji projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowy Żmigród” w okresie od 1 do 30 lipca br. przedszkole będzie otwarte dla nowo przyjętych dzieci.

Będzie to czas kiedy dziecko pozna swoje przedszkole i rozpocznie proces adaptacyjny. Pierwszy krok dziecka w samodzielność często bywa trudny. Zatem musimy zrobić wszystko, aby ułatwić dziecku ten start i dobrze przygotować je do czekających zdarzeń.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (pobierz).