Rekrutacja

REKRUTACJA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W NOWYM ŻMIGRODZIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 zostały wywieszone w widocznym miejscu przy wejściu do przedszkola.

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie (w formie oświadczenia dostępnego w placówce oraz na stronie internetowej) w dniach od 24 marca do 1 kwietnia 2022 roku.


  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  (wniosek PG OP).

Szanowni Rodzice

Informujemy, że realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8 do 13. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu jest ściśle związany z kwalifikacją na posiłki.

Zatem, jeśli dziecko będzie przebywało w przedszkolu do godziny 13 wówczas korzysta z 2 posiłków; jeśli pobyt jest dłuższy tj. do godziny 15 lub 16, podopieczny korzysta z 3 posiłków.

  • Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie (pobierz)

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  (pobierz).

2.Oświadczenie o położeniu przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata  (pobierz).

3.Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola (pobierz).

4.Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka (pobierz)

5.Oświadczenie – opieka powyżej 8 godzin (pobierz)

6.Oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu (pobierz)

7.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (pobierz)


Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie w roku szkolnym 2022/2023  (pobierz).


Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie (pobierz).