Rekrutacja

 


  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  (pobierz).

Szanowni Rodzice

Informujemy, że realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8 do 13. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu jest ściśle związany z kwalifikacją na posiłki.

Zatem, jeśli dziecko będzie przebywało w przedszkolu do godziny 13 wówczas korzysta z 2 posiłków; jeśli pobyt jest dłuższy tj. do godziny 15 lub 16, podopieczny korzysta z 3 posiłków.

1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  (pobierz).

2.Oświadczenie o położeniu przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata  (pobierz).

3.Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola (pobierz).

4.Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka (pobierz)

5.Oświadczenie – opieka powyżej 8 godzin (pobierz)

6.Oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu (pobierz)

7.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (pobierz)


Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie w roku szkolnym 2021/2022  (pobierz).


Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie (pobierz).


 

Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie

na rok szkolny 2021/2022