Historia Przedszkola

Przedszkole w Nowym Żmigrodzie mieściło się w suterenach  Szkoły Podstawowej jako przedszkole 1 oddziałowe. Od roku 1979 stopień organizacyjny został podniesiony do 3 oddziałów.  Mimo to, nie wszystkie dzieci mogły być objęte opieką wychowania przedszkolnego.

Decyzję o budowie nowego samodzielnego budynku przedszkola zrodziła potrzeba społeczna. Dotychczasowe szczupłe pod względem przestrzennym i  nieodpowiadające właściwym wymogom przedszkole  otacza opieką tylko część dzieci.

W dniu 07.06.1979 r. na zebraniu mieszkańców Nowego Żmigrodu i okolic został wybrany Społeczny Komitet Budowy Przedszkola, któremu przewodniczył Pan Jan Hanas, inicjator budowy Przedszkola.

Działkę pod budowę Przedszkola i placu zabaw o powierzchni 1.07 ha przekazali  bezpłatnie  Ob. Stanisław Lang zamieszkały w Los Angeles i Ob. Janusz Dębicki zamieszkały w Warszawie w dniu 30.04.1980 r. w Sądzie Rejonowym w Jaśle.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi społeczności żmigrodzkiej oraz niezwykłej pasji pana Jana Hanasa w dniu 01.09.1988r. został przekazany piękny i niekonwencjonalny budynek przedszkola dzieciom. Przedszkole na ówczesne czasy było jednym z ładniejszych na Podkarpaciu, bardzo przestrzenne  i nowoczesne,  przeznaczone dla 120 dzieci, 4 oddziałowe z salą gimnastyczną i zapleczem. Przedszkole było otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcieli go zobaczyć. Gościło TV, Radio, Prasę a także nauczycieli przedszkoli całego województwa.

Obecnie 90 wychowanków przygotowuje się do szkoły, bawi się i wypoczywa w komfortowych warunkach. Przedszkole jest otwarte dla wszystkich dzieci. W okresie  ferii służyło jako obiekt wypoczynkowy. Gościło między innymi dzieci z Czarnobyla, dzieci  niepełnosprawne z Rzeszowa, obóz rowerowy dla dzieci z Krakowa.  W przedszkolu organizowano wiele konferencji metodycznych oraz warsztatów dla nauczycieli z naszej gminy np.: warsztaty metodyczne Metody Dobrego Startu.

W przedszkolu zatrudniona jest profesjonalna kadra pedagogiczna – wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe z pedagogiką przedszkolną. Systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, poprzez uczestniczenie w wielu konferencjach i warsztatach metodycznych.
Dzieci mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć np.: logopedycznych, tanecznych, matematycznych, komputerowych oraz z zajęć – Gry i zabawy planszowe.

Organizujemy konkursy wewnątrzprzedszkolne, gminne oraz ogólnopolskie promujące naszą placówkę w szerszym środowisku.
Kultywujemy tradycje regionalne realizując program ,,Nowy Żmigród – nasza mała ojczyzna”.  Posiadamy bogaty kącik regionalny zmieniający się w poszczególnych porach roku.

Bierzemy aktywny udział w kampanii ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”, zainicjowaną przez fundację ABC XXI – Program Zdrowia Emocjonalnego. Należymy do Klubu Czytających Przedszkoli.

Atrakcją placówki jest nowy plac zabaw z urządzeniami ogrodowymi dla dzieci, oddany do użytku w roku 2016.
Propagujemy zdrowy styl życia poprzez częste korzystanie z zabaw na świeżym powietrzu np. spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz wyjeżdżamy na “Zielone przedszkole”.

Dzięki komfortowym warunkom i wysokim standardzie dydaktyczno- wychowawczym zapewniamy dzieciom dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Środowisko lokalne docenia nasze starania a rodzice darzą zaufaniem.