Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi pod hasłem ,,Przywróć naszą Ziemię”. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, a także uwrażliwienie najmłodszych na piękno świata przyrody oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Podczas zajęć dydaktycznych dzieci dowiedziały się jak dbać o środowisko i przyrodę, poszerzyły wiadomości na temat segregacji śmieci, a także dowiedziały się o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Ponadto, dzieci z naszego przedszkola sadziły piękne rośliny oraz ,,nowe pokolenie” drzew w okolicy naszej placówki. Przedszkolaki uczestniczyły również w zajęciach plastyczno – technicznych z recyklingu pod czujnym okiem pracownika i Pani Dyrektor GOK. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności dzieci, powstały kolorowe ptaki wykonane z rolek po papierze toaletowym.

    Celebrowanie tego święta uświadomiło przedszkolakom, że należy opiekować się naszą planetą, utrzymując ją w szczęściu i czystości.

,,Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania”   (F.Plit)

Niech każdy dzień, będzie dniem dla Ziemi!

Wyniki konkursów plastycznych

W grupie Mali odkrywcy dzieci brały udział w konkursach.

Ogólnopolski konkurs „Najpiękniejsza kartka wielkanocna” w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 39 w Rybniku. Komisja konkursowa na etapie przedszkolnym wybrała 4 prace, które zostały przesłane pocztą. Dzieci te otrzymały dyplomy.

Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny „Bawimy się w teatr” w Przedszkolu Miejskim nr 12 z Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Legionowie praca (kukiełka) została przesłana drogą elektroniczną. Dziecko otrzymało dyplom i podziękowanie dla naszego przedszkola.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

,,Mój Kosmos” – wyniki konkursu plastycznego

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny ,,Mój Kosmos” zorganizowany przez MOBILNE PLANETARIUM został rozstrzygnięty. Spośród nadesłanych zgłoszeń z naszego przedszkola, spełniających wymogi formalne i techniczne, decyzją Komisji Konkursowej wyróżnienia otrzymali: Szymon Dynia,  Igor Forystek, Patrycja Leputa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a wyróżnionym GRATULUJEMY!

Gry i zabawy logiczne to jedna z ulubionych form pracy dzieci, trudno się temu dziwić, bo przecież zabawa jest najczęściej podejmowaną formą aktywności od wczesnego dzieciństwa. Gry i zabawy nie tylko czynią zajęcia atrakcyjne, ale również wpływają na zwiększenie u podopiecznych wysiłku intelektualnego. Dostarczają dziecku wiele wrażeń i radości.

Kółko zainteresowań odbywa się w grupie Wiewiórek co drugi czwartek od godziny 13:00 do 13:30.

Celem zajęć jest doskonalenie sprawności manualnej i rozwój twórczego oraz logicznego myślenia dzieci poprzez zabawę; pracę indywidualną i zespołową stosując zasadę: „Zacznij zanim skończysz”. Prowadzenie takich zajęć pozwala na rozbudzenie wśród dzieci optymizmu, radości i motywacji do kolejnych działań.

Prowadząca zajęcia: Sylwia Cichoń

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

Przypominamy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie organizuje opiekę dla dzieci rodziców, którzy są:
a)zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
c)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
d)zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
e)zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
f)zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
g)zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
h)zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wniosek o zorganizowanie zajęć opiekuńczych w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie w okresie od 12 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021 r.  jest do pobrania w zakładce DOKUMENTY.

„Dbam o zdrowie”

Rozstrzygnięcie wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego

W dniu dzisiejszym odbyło się rozstrzygniecie konkursu na plakat pt. „Dbam o zdrowie”

Komisja miała przed sobą nie lada wyzwanie, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe i wykonane z różnorodnego materiału. Po długiej naradzie komisja przyznała:

I – miejsce –     Lena Munia

II – miejsce –   Zuzanna Kopa

III – miejsce –  Igor Twardzik

Wyróżnienia:

Natalia Piekuś

Lena Telma

Kornelia Jastrzębska

Melania Smoleń

Dyplomy oraz nagrody zostaną rozdane po powrocie dzieci do przedszkola.

Wszystkim dzieciom i rodzicom serdecznie gratulujemy wspaniałych pomysłów oraz dziękujemy za udział w konkursie.

Ogłoszenie

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła kwalifikację dzieci na rok szkolny 2021/2022. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdują się na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA oraz zostały wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie.

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola prosimy pobrać ze strony internetowej i wypełnione złożyć w terminie od 31 marca do 7 kwietnia w budynku placówki lub w ,,biurze podawczym” w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród.

Ogłoszenie

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie będzie zamknięte. W tym czasie zostanie zorganizowane nauczanie zdalne. O szczegółach kształcenia na odległość zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego przez wychowawców poszczególnych grup.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie