Kodowanie na dywanie.

11 grudnia, 2023 Przedszkole

Kodowanie i programowanie to innowacja która uczy wielu umiejętności kluczowych, świadomego korzystania z technologii, wykorzystywania wiedzy w praktyce, utrwalanie słówek, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań. Dzieci nabywają wszystkie te umiejętności nieświadomie w drodze dobrej zabawy. Nauka przez zabawę jest najlepszą i najbardziej przyswajalną formą nauki. Zabawę tą uatrakcyjnia wykorzystanie robotów Photon oraz tabletów, za pomocą których dzieci kodują trasy i zadania dla Photona. Poprzez zadania stawiane Photonowi określają jego ruch, wydawanie dźwięku czy zmianę czułek na wyznaczony kolor. To ciekawy sposób na uatrakcyjnianie zajęć w naszym przedszkolu dowodem czego jest duże zaangażowanie dzieci .