Kreatywny angielski – zajęcia językowo-plastyczne

1 lutego, 2022 Przedszkole

Kreatywny angielski – zajęcia językowo-plastyczne

Spotkanie z językiem angielskim w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki języka na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Głównym celem zajęć językowo – plastycznych jest rozwijanie uzdolnień językowych oraz plastycznych dzieci.

Na zajęciach dodatkowych dzieci zdobywają wiedzę w zakresie języka angielskiego, kultury krajów anglojęzycznych oraz rozwijają uzdolnienia plastyczne i muzyczne. Tematyka zajęć oscyluje wokół najbliższego otoczenia dziecka. Podczas zajęć dzieci pracują w dodatkowych kartach pracy, w których wykonują ćwiczenia utrwalające poznany materiał leksykalny, rozwijają także sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania po śladzie w języku angielskim. Dodatkowo w formie plastycznej wykonują elementy charakterystyczne dla kultury brytyjskiej oraz uczą się gry na dzwonkach piosenek angielskich.

Na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego uczęszczają zapisane dzieci z grup Elfy oraz Pszczółki. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek.

Jednym z zaplanowanych działań w ramach zajęć dodatkowych będzie Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej zaplanowany na marzec. Wezmą w nim udział wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Nowy Żmigród.

 Prowadząca zajęcia : Katarzyna Turczyk