List do Rodziców

26 lutego, 2021 Przedszkole

Drodzy Rodzice, zachęcamy Was, abyście wspierali samodzielność Waszych pociech.

Potrzeba samodzielności realizuje się poprzez podejmowanie różnych prób, zdobywanie doświadczenia i opanowanie nowych umiejętności. Dzieci, rosnąc, z każdym dniem stają się coraz bardziej niezależne. Jednak wiele zależy od usposobienia dzieci, gdyż każde jest inne, inaczej się rozwija i zupełnie czego innego oczekuje od najbliższych, ma inny charakter i potrzeby. Nie sposób jednak przecenić roli rodziców w procesie usamodzielniania się ich dzieci, gdyż zależnie od ich postępowania samodzielność dziecka można wspierać i rozwijać lub przeciwnie – tłumić. Zatem starajcie się pozwalać własnym dzieciom na przezwyciężanie własnych problemów. Dzięki temu u Waszych pociech zrodzi się zaufanie i szacunek do siebie oraz wiara we własne możliwości i znajomość własnych ograniczeń.