Ogłoszenie

2 stycznia, 2024 Przedszkole

Informujemy, że w związku ze zmianą banku obsługującego

Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie na BANK SPÓŁDZIELCZY W BIECZU

od 1 stycznia 2024r. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci należy dokonywać wyłącznie

na poniższy rachunek bankowy

 52 8627 1024 2026 6600 0026 0001