Próbna ewakuacja.

17 października, 2023 Przedszkole

W poniedziałek 16 października w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z placówki.

Uczestnicy wydarzenia na sygnał syreny alarmowej opuścili budynek wyznaczonym wyjściem ewakuacyjnym i udali się w bezpieczne miejsce. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Jej celem było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności właściwych zachowań podczas zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej i sprawnej ewakuacji w sytuacji, w której należy bez paniki opuścić miejsce zabawy.