Wyjazd do Kina

15 czerwca, 2024 Przedszkole

Dzieci z grupy Malinki wybrały się dziś do kina na film o najbardziej znanym kocie na świecie. Garfield jest leniuchem, który uwielbia lasagne i nie cierpi poniedziałków. Przygody „leniwego rudzielca” bardzo się podobały naszym przedszkolakom . Było zabawnie i bardzo wesoło podczas seansu.

Wyjazd był doskonałą okazją do kształtowania wrażliwości estetycznej , rozwijania nazwyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, a także integracją i wzmacnianiem więzi koleżeńskich gdyż w ramach współpracy między placówkami oświatowymi na terenie gminy wybraliśmy się tam razem ze starszymi kolegami z Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie. Dziękujemy Pani Dyrektor CUW za udostępnienie autobusu i Panu kierowcy za bezpieczny przewóz 🙂