,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”

                       Realizacja ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień, którego głównym celem jest wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka.
Cele szczegółowe projektu:
– nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,
– zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,
– utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,
– podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy,
– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
– tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
– kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,
– poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem,
– poznanie ciekawych i ważnych zawodów.

   

Finał akcji Góra Grosza w naszym przedszkolu

I miejsce –  Jagódki 5,6-latki – 9,10 kg monet

II miejsce – Nutki 6-latki – 4,80 kg monet

III miejsce – Kotki 4-latki – 4,60 kg monet

IV miejsce – Krasnoludki 5 -latki – 3,80 kg monet

V miejsce –  Smerfy 3 – latki – 2,80 kg  monet

 

 

 

 

 

 

  Łącznie zebrano 25,10 kg groszy, które zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za włączenie się w zorganizowaną akcję Góra Grosza – razem tworzymy empatyczną społeczność!

Ogłoszenie

17 lutego odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci z naszego przedszkola

w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Rodziców prosimy o przygotowanie dla dzieci kolorowych strojów.

ZAPROSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY KOCHANE BABCIE I KOCHANYCH DZIADKÓW

na uroczystość z okazji Waszego święta, która odbędzie się

 • 30 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00 dla babć i dziadków dzieci z grupy Smerfów i Kotków,
 • 31 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00 dla babć i dziadków dzieci z grupy Jagódek i Nutek,
 • 31 stycznia 2020 roku o godzinie 13:00 dla babć i dziadków dzieci z grupy Krasnoludków

w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie.

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Na ten wyjątkowy czas życzymy serdecznych spotkań, przyjaznych twarzy, dużo radości, pięknych wspomnień, pogody ducha i spełnienia marzeń. Aby radosna atmosfera Świąt przepełnionych miłością, spokojem i przyjaźnią zagościła w naszych sercach na dłużej. Niech te święta przywrócą wiarę w moc dobra.

Rodzicom i dzieciom życzenia składa Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Personel Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie.

Ogłoszenie

7 stycznia 2020 roku organizowany jest wyjazd dla dzieci 5,6 letnich do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie na interaktywne widowisko multimedialne dla                           przedszkoli pt. ,,Kot w butach – opowieść w kilku obrazach”.                   Prosimy o zapisy chętnych dzieci u wychowawców poszczególnych grup.

 

„RODZINNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

REGULAMIN KONKURSU

Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego dzieci naszej placówki oraz  ich rodziców.

Temat konkursu:                                                                                                    „Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy”- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie i naszym przedszkolu.

Organizator konkursu:                                                                                  Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie – Anita Gronek

Cele konkursu:

 • Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
 • Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji.
 • Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie.
 • Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.
 • Doskonalenie umiejętności twórczych.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
 • Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
 • Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

Uczestnicy konkursu:                                                                                           Konkurs skierowany jest do dzieci 5 i 6 letnich  i ich rodzin.

Jury                                                                                                                            Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. Decyzja jury  jest ostateczna i nieodwołalna. Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:

 1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
 2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
 3. Wkład pracy.
 4. Estetyka pracy.
 5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Warunki uczestnictwa:                                                                                     Wykonany stroik należy dostarczyć w wyznaczonym terminie od                                10.12.2019 16.12.2019r. do wychowawców grup.

 • Wyniki konkursu ogłoszone będą 18.12.2018r.
 • Każde dziecko może dostarczyć jeden stroik.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:Czytelnie wypełniona metryczka dołączona do stroika, zawierająca: imię i nazwisko autora pracy, nazwę grupy.

Technika wykonania stroika:                                                                                   Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar stroika są dowolne.

Uwagi końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, stroiki będziemy mogli podziwiać w holu przedszkola do 18 grudnia 2019 r.
 • Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
 • Stroiki przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom, zostaną wykorzystane do dekoracji przedszkola i stołu Wigilijnego.

  Zapraszam do udziału w konkursie.

ANDRZEJKI

26 listopada nasze przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci mogły „poznać swoją przyszłość” – tą bliską i tą daleką… Za pomocą monet rzucanych do wody, serduszek z imionami i innych tajemniczych przedmiotów, dowiadywały się, czy spełnią się ich marzenia. Przedszkolakom w tym dniu nie zabrakło muzyki, tańca i zabaw, o które zadbał zespół muzyczny PIANO. Ten magiczny dzień był okazją do zapoznania się z tradycją andrzejkową, radości oraz integracji dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.

SZANOWNI RODZICE

Zdjęcia z sesji fotograficznej dzieci w mundurach I Brygady Legionów Piłsudskiego do wglądu/zakupu po określonej cenie od jutra (21.11.2019 r.) w gabinecie Pani Dyrektor.

Serdecznie zapraszamy.

ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA DZIECI

26 listopada 2019 r. od godziny 9:30 – 11:00 w sali GOK odbędzie się zabawa andrzejkowa dla naszych przedszkolaków.

Oprawę muzyczną zapewni zespół muzyczny złożony z nauczycieli Szkoły Muzycznej PIANO. W tym dniu prosimy, aby dzieci przyszły ubrane odświętnie.