Tydzień wychowania

Nasze przedszkole włączyło się do ogólnopolskiej inicjatywy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich ,,Tydzień wychowania”. 

W naszym przedszkolu głównie poprzez zabawę uczymy dzieci dobrego wychowania i stosowania magicznych słów “proszę”, “dziękuję”, “przepraszam”, “dzień dobry”, “do widzenia”. Doskonalimy u naszych wychowanków następujące umiejętności: przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; respektowania i tworzenia zasad zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie. Przedszkolaki nazywają i rozpoznają wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi np. szacunek i życzliwość okazywaną dzieciom i dorosłym, szacunek do ojczyzny, obowiązkowość, przyjaźń, radość; respektują prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby. Jednak zawsze należy pamiętać, że małe dzieci uczą się poprzez naśladowanie, głównie nas – dorosłych.

  

Spotkanie z policjantami

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie, dlatego też od pierwszych dni w przedszkolu nasze dzieci są wdrażane do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, zarówno na terenie placówki jak i poza nią. Jednak prawdziwym i wiarygodnym autorytetem dla dzieci w tej dziedzinie jest policjant.

 Dlatego też 15 września gościliśmy w naszej placówce przedstawicieli z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, którzy w rozmowie z dziećmi poruszyli następujące zagadnienia: bezpieczeństwo na drodze, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, dziecko samo w domu, informowanie dorosłych opiekunów o sytuacjach niepokojących dziecko i sytuacjach zagrożenia, wzywanie pomocy, numery alarmowe.

Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów oraz radiowóz, który przedszkolaki mogły obejrzeć z bliska. Chętne dzieci miały okazję usiąść na chwilę za kierownicą lub w tylnej części samochodu. Ponadto przedszkolaki mogły włączyć i posłuchać sygnałów policyjnej syreny.

   Dziękujemy za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa.

Więcej zdjęć ze spotkania znajduje się w galerii w zakładce 

rok szkolny 2021/2022, zapraszamy do obejrzenia.  

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne z dyrektorem placówki oraz z wychowawcami poszczególnych grup, które odbędzie się 8 września br. (tj. środa) o godzinie 16:30 na hali sportowej w Nowym Żmigrodzie.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią.

Ogłoszenie organizacyjne

Przedszkole od 1 września jest czynne od 6:30 do 16:30.

 Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:15.

W naszym przedszkolu czas realizacji godzin bezpłatnych jest ustalony od godziny 8:00 do 13:00. Każda następna rozpoczęta godzina jest płatna – opłata wynosi 1 zł za godzinę.

Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 6,5 zł (3 posiłki).

W przedszkolu funkcjonuje system JAAMiK, za pomocą którego rejestrowany jest czas pobytu dziecka w placówce. Bardzo ważne jest systematyczne odbijanie kart przy czytniku podczas przyprowadzania i odbierania dziecka; jednokrotne odbicie karty powoduje naliczanie odpłatności za cały dzień.

Dzieci, które po raz pierwszy przychodzą do przedszkola otrzymują darmową kartę ewidencji obecności JAMMiK, którą po zakończeniu edukacji należy zwrócić. W przypadku potrzeby posiadania większej ilości kart, możliwy jest ich zakup. Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną korzystają z posiadanych już kart.

Dzieci zapisane na dwa posiłki prosimy odbierać do godziny 14:00.

Dzieci 3- letnie, które nie leżakują prosimy odbierać do godziny 12:00.

Witaj kochane przedszkole

Za nami czas beztroskich, radosnych wakacji. Wypoczęci i z uśmiechem na twarzy z zapałem ruszamy do pracy. Przed nami rok pełen przygód, wspólnych zabaw, nowych przyjaźni, ciekawych doświadczeń.

Szczególnie miło nam powitać w naszym gronie te dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg naszego przedszkola. Przed Nimi trudny czas związany z adaptacją do nowego miejsca i koniecznością rozstania z Rodzicami. Pragniemy jednak zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby ten pierwszy krok do samodzielności przedszkolaków był miłym wspomnieniem.

Wszystkim Przedszkolakom w tym nowym roku szkolnym życzymy dużo radości, a Rodzicom udanej współpracy i zadowolenia.

O wszystkich istotnych wydarzeniach będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Szanowni Rodzice

Rachunki za pobyt dziecka w przedszkolu za miesiąc LIPIEC 2021 r. są dostępne do pobrania na stronie: www.jammik.pl (zakładka Konto Rodzica)

Dotyczy Rodziców dzieci, które korzystały z dyżuru wakacyjnego.

login: adres e-mail rodzica

hasło: numer karty

W tytule przelewu proszę wpisać odpowiedni symbol podany na rachunku, który identyfikuje przelew w systemie, np. 92/21

 Należność należy wpłacić na konto: 13 8636 1015 2004 1603 5526 0001

BS Rymanów

Termin płatności upływa 10.08.2021 r.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY

Pytania odnośnie płatności lub w przypadku kłopotu z zalogowaniem na stronie prosimy kierować pod numerem telefonu 13 441-56-16.

Wakacje to czas odpoczynku, radości, odskoczni od codziennych obowiązków, zmiana otoczenia. Podczas ich trwania powinniśmy szczególnie pamiętać o bezpieczeństwie. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach.

 Zachęcamy do zapoznania się z filmem profilaktycznym przygotowanym przez Komendę Powiatową Policji w Jaśle we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Jaśle, Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle oraz Nadleśnictwem Kołaczyce, dostępny w linku: http://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200613-01.php

Zajęcia z kółka języka angielskiego

Spotkanie z językiem angielskim w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki języka na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Nadrzędnym celem zajęć językowych jest rozwijanie świadomości językowej poprzez wykorzystanie możliwości intelektualnych małego dziecka. W tym celu podstawową umiejętnością, na której rozwój należy położyć szczególny nacisk jest i rozumienie mowy (czyli słuchanie) oraz znajomość słownictwa. Dzieci uczą się języka obcego, ponieważ lubią to, co z nim związane (piosenki, rymowanki, zabawy). Wprowadzenie elementów zabawy do nauczania, jak i uczenia się języka sprzyja zapamiętywaniu słownictwa.

Głównym celem zajęć dodatkowych z języka angielskiego było przede wszystkim motywowanie dzieci, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Zajęcia inspirowały do działań twórczych oraz wyzwalały dziecięcą wyobraźnię. Dzieci rozwijały nie tylko kompetencje językowe, ale także pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Dzieci uczyły się języka angielskiego poprzez zabawy, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch. Tematyka zajęć oscylowała wokół najbliższego otoczenia dziecka, dotyczyła podsumowania zajęć językowych. Grupy wykazały się dużym zainteresowaniem zajęć, przez co udało się zrealizować słownictwo dodatkowe. Podczas zajęć wykorzystywano przygotowane karty pracy, w których dzieci wykonywały ćwiczenia utrwalające poznany materiał leksykalny, rozwijały także sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania po śladzie w języku angielskim.

Na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego uczęszczały dzieci sześcioletnie z grup Sportowcy i Mali Odkrywcy.Zajęcia odbywały się w piątek (co drugi tydzień ).

Zajęcia były realizowane zgodnie z tematyką zawartą we wcześniej przygotowanym programie i obejmowały następujące zagadnienia: przedszkole, park, posiłki, zwierzęta, miasto, czynności dnia codziennego. Dzieci poznały także nazwy kształtów i utrwaliły znajomość nazw kolorów.  W czasie zajęć dzieci korzystały z pomocy dydaktycznych  (karty obrazkowe, tablica multimedialna, karty pracy). Uczestnicy nabyli wiele nowych umiejętności i osiągnęli nowe cele –  potrafią reagować na proste polecenia i wydawać je w języku angielskim, tworzą proste wypowiedzi, znają słownictwo i łączą je z zapisem wyrazu, rozpoznają i nazywają większość poznanych słów,  potrafią wykorzystać poznane słownictwo w grach i zabawach. Na zajęciach zainteresowano dzieci  językiem angielskim dzięki czemu stały się bardziej otwarte na podejmowanie głosu w języku obcym oraz zmotywowało ich to do dalszej nauki tego języka.

     

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Turczyk